Bäş gatly sintirlenen laminatlar

b

Bäş gatly Sintered laminatlar, ýokary temperatura sinteriýasy arkaly belli bir yzygiderlilikde paýlanan dürli diametrli simlerden we meslerden ýasalýar. Bäş gatly Sintered laminatlar poslamaýan polat süýümli mediýa garanyňda has güýçli, metal toz önümlerinden has gowy geçirijiliklidir. Bäş gatly Sintered laminatlar gözenegiň ululygynyň birmeňzeş paýlanyşy, ýokary temperatura garşylygy ýaly birnäçe artykmaçlyga eýe.

Bäş gatly metal arassalaýjy tor:

Bäş gatly Sintered laminatlar, ýokary temperatura sinteriýasy arkaly belli bir yzygiderlilikde paýlanan dürli diametrli simlerden we meslerden ýasalýar. Bäş gatly Sintered laminatlar poslamaýan polat süýümli mediýa garanyňda has güýçli, metal toz önümlerinden has gowy geçirijiliklidir. Bäş gatly Sintered laminatlar gözenegiň ululygynyň birmeňzeş paýlanmagy, ýokary temperatura garşylygy, kebşirleme, täzelenip bilmek, uzak ömri we ş.m. ýaly birnäçe artykmaçlyga eýedir.

Bäş gatly metal süzülen toruň öndürijiligi:

Bellik: köpürjik nokady basyşy halkara ISO4003 standartyna laýyklykda synag edilýär

Howanyň geçirijiligi halkara ISO4022 standartyna laýyklykda synag edildi

Howanyň geçirijiligi, 1000Pa basyşy bilen ölçelýän baha, ortaça howa

Süzgüç öndürijiligi salgylanma maglumatlary bolup, sargyt gözleg şahadatnamasyna tabyn edilýär

Müşderiniň isleglerine görä düzülip bilner, gatlaklaryň sany 1-den 900-e çenli, bäş gatly tor bolsa adaty önüm. Iň uly ululygy 1000 × 1000mm.


Iş wagty: 11-2021-nji maý