Habarlar

  • Iş wagty: 11-2021-nji maý

    Bäş gatly Sintered laminatlar, ýokary temperatura sinteriýasy arkaly belli bir yzygiderlilikde paýlanan dürli diametrli simlerden we meslerden ýasalýar. Bäş gatly Sintered laminatlar poslamaýan polat süýümli mediýa garanyňda has güýçli, jedel ...Koprak oka »

  • Iş wagty: 11-2021-nji maý

    Temperatureokary temperaturaly senagat gazy köp sanly energiýa we materiallary öz içine alýar we ony tygşytly ulanmak ykdysady we durmuş taýdan uly peýdalary bar. Temperatureokary temperaturaly flýu gazynyň tozanyny aýyrmak, energiýany tygşytlamak we gyzyl zyňyndy maksadyna ýetmek üçin esasy tehnologiýa ...Koprak oka »

  • Iş wagty: 10-2021-nji maý

    Bu gün, gyzykly meýdan habar beriş okuwyna goşulýarys. Topar gurmak, şübhesiz, toparyň agzybirligini güýçlendirmegiň täsirli usulydyr. Şeýle-de bolsa, bu toparyň gurluşygy geçmişden birneme tapawutlanýar. Öňki topar gurmak, tanyş hyzmatdaşlaryň toparydy ...Koprak oka »