Temokary temperaturaly gaz süzgüç

Temperatureokary temperaturaly senagat gazy köp sanly energiýa we materiallary öz içine alýar we ony tygşytly ulanmak ykdysady we durmuş taýdan uly peýdalary bar. Temperatureokary temperatura flýu gazynyň tozanyny aýyrmak, energiýany tygşytlamak we zyňyndylary azaltmak maksadyna ýetmek we çeşmeleriň hemmetaraplaýyn ulanylyş derejesini ýokarlandyrmak üçin esasy tehnologiýa. Bu tehniki meseläni çözmegiň açary, ýokary temperatura çydamly süzgüç materiallarydyr.

Temperatureokary temperaturaly flýu gazynyň tozanyny aýyrmagy maksat edinýän bu kompaniýa, Hytaýda ýokary temperaturaly flýu gaz süzgüçleri üçin süzgüç materiallarynyň esasy tehniki meselelerini çözýän metal süýümli süzgüçli täze görnüşi döretdi. Esasy artykmaçlyklary aşakdakylar:

Dustokary tozany aýyrmagyň netijeliligi, howanyň gowy geçirijiligi we ýokary temperaturada kiçi pol meýdany.

Hyzmat temperaturasy ajaýyp termiki zarba garşylygy bilen 1000 reach çenli ýetip biler.

Temperatureokary temperaturaly gaz poslama garşylyk, gowy dikeldiş öndürijiligi we uzak ömri.

Täze demir hrom alýuminiý süýümli sintezleýji, ýokary temperaturaly flýu gazynyň tozany aýyrmak meýdanlary üçin amatlydyr:

Energetika pudagynda ýokary temperatura gazy we elektrik stansiýasynyň flýu gazy.

Nebit-himiýa we himiýa pudaklarynda ýokary temperatura reaksiýa gazlary

Metallurgiýa pudagynda partlaýjy peçden we öwrüjiden ýokary temperatura gazy

Aýna senagatynyň ýokary temperaturaly gaz çykaryjy gazy

Gazanlardan we ýakylýan otlardan ýokary temperatura galyndylary

n3

Iş wagty: 11-2021-nji maý