Poslamaýan polat ýaprakly disk süzgüji

Gysga düşündiriş:

Manfre disk süzgüji, “Dornier” film setirleriniň “Main Extruder” we “Co-extruder” -de ulanylýar

Süzgüç aýratynlyklary:

Süzgüçli diskler, stakanda 180 disk we 32 disk

Daşarky diametrli aýratyn süzgüç diskleri 12 dýuým

“Manfre Filter” diskleri BOPET filmi 8-75mikron öndürmek üçin amatly


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Daşky diametri: 304.80mm

Içiniň diametri: 85,15mm

Her diskiň beýikligi: 6.0mm

Süzgüç derejesi: 20mikron.30mikron

Öýjükler bilen has gowusy diskde kebşirlenýär

Poslamaýan polatdan süzülen süýüm mediýa, Bekaert

Iň ýokary tapawut basyşy: 10 Mpa

Ulgamyň iň ýokary basyşy: 30Mpa

Iň ýokary iş temperaturasy: 300Degree

 

Hyzmatlarymyz

Satuwdan öňki hyzmat

1. Bizde aksiýa bar we gysga wagtyň içinde eltip bileris.

2. OEM we ODM sargytlary kabul edilýär, Logotipiň islendik görnüşi ýa-da dizaýny bar.

3. Gowy hil + zawodyň bahasy + çalt jogap + ygtybarly hyzmat, size hödürlemek üçin iň gowy synanyşýan zadymyz.

4. Önümlerimiziň hemmesi hünärmen işçimiz tarapyndan öndürilýär we biziň ýokary öndürijilikli daşary söwda toparymyz bar, biziň hyzmatymyza doly ynanyp bilersiňiz.

 

Saýlanyňyzdan soň

1. Iň arzan iberiş bahasyny hasaplarys we birbada size hasap-faktura bereris.

2. Hilini täzeden barlaň, tölegiňizden soň 3-7 iş gününde size iberiň

3. Gözleg belgisini size e-poçta iberiň we bukjalar gelýänçä kowmaga kömek ediň.

 

Satuwdan soň hyzmat

1. Müşderileriň bize bahalar we önümler barada käbir teklipleri berýändigine gaty begenýäris.

2. Soragyňyz bar bolsa, e-poçta ýa-da telefon arkaly arkaýyn habarlaşyň.

 

Sorag-jogap

1. OEM-i kabul edýärsiňizmi?

J: Hawa. islegiňize görä öndürip bileris.

2. Kompaniýamyň nyşanyny we bukjasyny çap edip bilersiňizmi? Öndürmek üçin näçe wagt gerek?

J: Hawa, elbetde, kompaniýanyň loge we paketini çap edip bileris, logotipiňizi maňa görkezersiňiz, soň bolsa siziň üçin ederis.

Adatça, 4-6 iş güni gerek.

3. MOQ näme?

J: 1pcs nusgasyny kabul edip bileris. Has köp mukdarda bolsa, has amatly baha.

4. Tölegler kabul edildi

J: Bank geçirimleri, kredit kartoçkasy, Paypal, telegraf pul geçirişleri (TT).

5. ippingük daşamagyň ýollary näme?

a. Deňiz we howa arkaly.

b. Elmydama Hytaýyň dürli şäherlerinden haryt getirýän bolsaňyz, dürli ýerlerden size haryt ýygnamak üçin ýük daşaýan edara bilen hyzmatdaşlygy maslahat berýäris. Zerur bolsa, size kimdir birini maslahat berip bileris.

6. Eltip beriş wagtyňyz näçe wagt?

J: Bir stocka bar bolsa, tölegiňizi alanyňyzdan soň eltiş wagty takmynan 5 iş güni.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler