Poslamaýan polat polimer şem süzgüji

Gysga düşündiriş:

Manfre polimer şem süzgüji, gaýtadan işlenen poliester ştapel süýüm senagatynda CPF üznüksiz polimer süzgüçinde ýörite ulanylýar

Daşary ýurtdan getirilýän poslamaýan polatdan ýasalan süýümden ýasalan dürli poliester ereýän süzgüç ýadroslary ýokary basyşa garşylyk, ýokary temperatura we himiki poslama garşylyk häsiýetlerine eýedir: gowy geçirijilik, uly hapa saklamak ukyby, uzak ömri we arassalamak we dikeltmek üçin ulanylyp bilner. Nebit, himiýa we himiýa süýüm senagaty üçin amatly süzgüç elementi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

CPF seriýaly önümiň ulanylyş aralygy: süzgüçli materiallara poliester (PET), neýlon (PA6, PA66), polipropilen (PP), polietilen (PE) we poliuretan ýaly suwuk (ereýän, ereýän) polimerler, preopolimerler we monomerler girýär. (PU) we beýleki ýelimli ýylylyk suwuklyklary; üznüksiz polikondensasiýa (PET, PBT, Nylon6 ýaly), poliester filament, köpük çüýşe çüýleri we egrilen beýleki gaýtadan işlenen materiallarda ulanylýar, neýlon filamenti, dokalmadyk mata, polipropilen polietilen uzaldylan film, BOPET, polipropilen filament we fermuar monofilament meýdanlary.

CPF seriýaly erediji süzgüç, goşa süzgüç kameralaryny üznüksiz çalyşmak bilen himiki polimer süzgüçidir. Eritmedäki hapalary we eremedik jel bölejiklerini aýyrmak, eremegiň egirme işini gowulandyrmak we egirme hilini üpjün etmek üçin ýokary polimer eritmesiniň üznüksiz süzülmegi üçin amatlydyr; ýokary tizlikli egirme, egirme inçe inkär we täzeden dikeldiş material aýlananda, ol zerur enjamdyr; egirme komponentleriň ömrüni uzaltmakda, enjamlaryň ulanylyşyny gowulandyrmakda we önümçiligi ýokarlandyrmakda aç-açan rol oýnaýar.

 

Ölçegi: OD 42 mm x L460 MM , OD42 mm x L750 MM , OD42mm x L1150 MM

Süzgüç serişdesi: dört gatlak poslamaýan polatdan dokalan sim tor.

Filtrasiýa reýtingi: 200mesh, 250mesh we ş.m.

Şem süzgüji 75μm, PET

Ölçeg Daşarky diametri. 46,5 mm; Uzynlygy 512,0mm

Daşardan içerine akym ugry

Süzgüç nepisligi: 75μm

Daşardan içerine simli gatlaklar:

W 1,0 mm d 0.40mm, 20 mesh

W 0.34mm d 0,16 mm 50 mesh

W 0.075mm d 0.050mm 180 mesh

W 1,0 mm d 0,40 mm, 20 mesh

Süzgüç meýdany 0.30m²˚


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler